Handels- og leveringsbetingelser

Firmainformationer

www.laflammerouge.dk
La Flamme Rouge ApS
Nørregade 10
4690 Haslev

Tlf.

Email. info@laflammerouge.dk
CVR-nr. 33768974

Bank. Danske Bank, reg. 0261 konto 0010941245

Ansvar

Handel på www.laflammerouge.dk kan kun finde sted, hvis du erklærer dig indforstået med de betingelser og vilkår, der gælder for handel på www.laflammerouge.dk. For at handle på www.laflammerouge.dk skal du være fyldt 18 år.

La Flamme Rouge ApS, herunder ejere, ledere og ansatte samt samarbejdspartnere, leverandører og andre involverede parter kan ikke garantere, at www.laflammerouge.dk til enhver tid vil være fejlfri og i fuld funktion. La Flamme Rouge ApS kan ikke drages til ansvar for problemer, der er afstedkommet ved brug af www.laflammerouge.dk, f.eks. problemer med Internet-forbindelse eller opkobling eller anvendelse af ikke tidssvarende computere eller programmer. La Flamme Rouge ApS kan ikke drages til ansvar for problemer som forsinkelser eller virus, der er opstået som følge af brug af email eller downloads. La Flamme Rouge ApS tager forbehold for enhver form for fejl, unøjagtighed eller uaktualitet, der kan være opstået i forbindelse med opdatering og upload på www.laflammerouge.dk

La Flamme Rouge ApS er underlagt de til enhver tid gældende love og regler om produktansvar i Danmark og EU.

Ordrebekræftelse og betaling

Når vi har registreret din ordre og betalingsoplysninger, modtager du kort tid efter en email med besked om dit ordrenummer og det samlede ordrebeløb. Vi anbefaler, at du udskriver og gemmer denne meddelelse, som er din ordrebekræftelse. Betalingen kan ske med Dankort, VISA, VISA/Dankort, VISA/Electron, JCB, Eurocard, Maestro og Mastercard samt bankoverførsel. Ved betaling med kort vil din ordre blive tillagt et gebyr der svarer til La Flamme Rouges ApS’s omkostning til PBS for håndtering af betalingen. Betaling bliver først trukket fra dit kort, når varerne afsendes.

Levering

Leveringstiden er normalt fra 3 til 9 hverdage.

Levering sker med fragtmand eller Post Danmark. Hvis der ingen er hjemme på modtageradressen vil DHL/postvæsenet anmelde pakken til afhentning på det lokale posthus. La Flamme Rouge påtager sig intet ansvar for den ekstra ulejlighed du måtte have med evt. afhentning af varerne. Du er forpligtet til at kontrollere, at varen leveres i ubrudt emballage, og såfremt dette ikke er tilfældet, at foretage gennemsyn af det leverede sammen med postbudet. Såfremt der er mangler skal der klages til DHL/postvæsenet, hvorefter La Flamme Rouge ApS hurtigst muligt vil erstatte eventuelle mangler. Endvidere er du forpligtet til at sikre dig, at forsendelsen indeholder de bestilte varer, og skulle det ikke være tilfældet, straks – og senest inden 8 dage – at påpege fejl og/eller mangler i leveringen til laflammerouge.dk på e-mail. Du kan ikke påberåbe dig erstatning for en forkert leveret vare såfremt varen er taget i brug.

Forsendelsesudgift og porto

Forsendelsesudgiften, incl. porto, afhænger af din ordres størrelse og vægt:

– Ordrer på kr. 1.000 eller mere, incl. moms, sendes fragtfrit i Danmark.

Faktura

Fakturaen modtager du sammen med varerne.

Returnering af varer / fortrydelsesret

Vi ønsker, at vores kunder skal være tilfredse med deres køb på www.laflammerouge.dk

Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med den/de bestilte varer, kan du sende dem tilbage senest 14 dage efter modtagelsen og få pengene tilbage. Hvis du vælger at returnere en vare, og årsagen til returneringen ikke er fejl begået af laflammerouge.dk, står du selv for forsendelsesomkostningerne. Hvis du returnerer en vare som følge af defekt eller anden reklamation, står du selv for omkostningen ved at returnere varen til laflammerouge.dk, mens laflammerouge.dk betaler portoen for at sende den udbedrede eller nye vare tilbage til dig.

Reklamationsvarer der ikke sendes franko til laflammerouge.dk vil blive afvist.

Brugte reklamationsvarer skal være rengjorte, og tøj skal være nyvasket ved returnering til laflammerouge.dk. Ikke rengjorte varer vil blive afvist.

Ønsker du at returnere en vare, kan du uden videre sende denne retur til laflammerouge.dk. Du skal alene vedlægge en kopi af den originale faktura, så vi kan identificere din ordre og gerne notere det oprindelige ordrenummer på ydersiden af pakken. Jo hurtigere, vi kan identificere din returpakke, jo hurtigere kan vi tilbageføre ordren. Endvidere skal du vedlægge dit bankkontonummer (husk registreringsnr).

Betingelser for returnering

Produktet skal være intakt og i ubrugt stand, og al originalemballage skal vedlægges. Vi refunderer ikke brugte eller beskadigede varer.

Returneringsfrist

Normalt senest 14 dage efter modtagelsen. I juleperioden forlænger vi fristen. Alle varer som er købt mellem den 1. december og den 31. december, kan leveres tilbage indtil den 15. januar det efterfølgende år.

Returneringsanvisning

Varen sendes til følgende adresse:

La Flamme Rouge ApS
Nørregade 10
4690 Haslev
Danmark

Husk at gemme din postkvittering eller track and trace-nummer som dokumentation for, at du har afsendt varen.

Forsendelsesudgifter ved returnering
Udgifterne ved returnering betales af dig, med mindre returneringen skyldes en fejl fra La Flamme Rouge side.

Refusion

Du får varebeløbet retur, men de oprindelige forsendelsesudgifter bliver ikke refunderet.
Betalingskort: Beløbet krediteres det betalingskort, som du anvendte ved købet.

Bank: Beløbet tilbageføres til din bankkonto.

La Flamme Rouge fejl

Hvis du modtager en forkert eller en beskadiget vare, refunderer Laflammerouge.dk selvfølgelig forsendelsesomkostningerne, både for den oprindelige levering og for tilbageleveringen. Dette sker efter Post Danmark’s normale takster. Husk at vedlægge en seddel med pakkenummer og en kort beskrivelse af fejlen, og at sende en mail til Laflammerouge.dk med dine portoudgifter samt et bankkontonummer hvortil dit udlæg kan overføres. Pakker sendt til La Flamme Rouge pr. efterkrav vil blive nægtet modtagelse. Vi beder dig sende en mail til vores kundeservice og træffe aftale om, at varen returneres. Husk at gemme din postkvittering eller track and trace-nummer som dokumentation for, at du har returneret varen.

Kreditperiode, betalingskort

Så snart La Flamme Rouge ApS har modtaget din returvare, tilbagebetaler vi beløbet til din bank eller betalingskortselskab, som derefter krediterer din konto. Bemærk at der i nogle tilfælde ved kreditering via kreditkort kan gå op til nogle uger, inden beløbet igen er disponibelt på din konto.

Farver og størrelser

Vi kan ikke drages til ansvar for mindre forskelle i farver eller i størrelser på vores website. Sådanne forskelle bliver ikke betragtet som en laflammerouge.dk fejl og vil ikke udløse refusion af omkostningerne, hverken i forbindelse med den oprindelige forsendelse eller tilbageleveringen.

Varespecifikationer

La Flamme Rouge.dk påtager sig intet ansvar for at mål og vægt stemmer overens med dine egne målinger. Den vægt og de mål etc., der opgives på webshoppen, er producenternes angivelser. Såfremt en vare på disse punkter ikke findes at leve op til forventningerne, gælder den almindelige 14 dages returret.

Sikkerhed ved køb

Det er sikkert at handle på www.laflammerouge.dk. La Flamme Rouge ApS servere benytter en avanceret krypteringsteknologi, der hedder SSL (Secure Sockets Layer). Det betyder, at det kun er La Flamme Rouge´s computere, der kan aflæse informationerne på dit betalingskort. Når vores sikkerhedsservere har modtaget informationerne fra dit betalingskort, bliver de sendt direkte videre til banken i krypteret form, og de vil aldrig blive gemt eller opbevaret hos La Flamme Rouge ApS.

Betaling med betalingskort sker i overensstemmelse med love og regler for onlinebetaling i Danmark.

Når du har gennemført en onlinebetaling, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail. Den anbefaler vi, at du gemmer.

Hvis en tredjeperson misbruger dit betalingskort, hæfter du ikke selv for misbruget, med mindre du har overtrådt reglerne for brug af betalingskort.

Trading and Delivery Terms and Conditions

Company Information
www.laflammerouge.dk

La Flamme Rouge ApS
Nørregade 10
4690 Haslev

Tel.:

E-mail: info@laflammerouge.dk
CVR-No. 33768974

Bank: Danske Bank, Sort Code 0261 Account No. 0010941245

Liability

Trading with www.laflammerouge.dk shall be subject to your acceptance of the trading terms and conditions of www.laflammerouge.dk. Only persons aged 18 or over may trade with www.laflammerouge.dk.

La Flamme Rouge ApS, including owners, managers, employees and partners and other participating parties provide no guarantee that www.laflammerouge.dkwill be free of faults and fully operational at all times. La Flamme Rouge ApS shall not be liable for problems which may arise as a result of the use of www.laflammerouge.dk, such as problems with your Internet connection or logon or the use of outdated computers or software. La Flamme Rouge ApS shall not be liable for problems such as delays or vira which arise as a result of the use of e-mail or downloads. La Flamme Rouge makes reservations for all kinds of errors, inaccuracies or content not of current interest which may occur in connection with updating of and uploading of data to www.laflammerouge.dk.

La Flamme Rouge ApS shall be subject to all laws and regulations on product liability in force in Denmark and the EU from time to time.

Order Confirmation and Payment

When we register your order and payment information, you will receive an e-mail shortly after stating your order number and the total order amount. We recommend that you print and keep that message as confirmation of your order. Payment can be made with Dankort, VISA, VISA/Dankort, VISA/Electron, JCB, Eurocard, Maestro, Mastercard and bank transfer. Card payments shall be subject to a fee corresponding to La Flamme Rouges ApS’s costs for handling of the payment by PBS/NETS. The amount will not be deducted from your card until we dispatch your order.

Delivery

Our usual time of delivery is 3 to 9 weekdays.

Delivery will be carried out by carrier or by mail. If you are not present at the address, the carrier/mail service will advise you that your parcel has arrived, and that you will be able to collect it at the post office. La Flamme Rouge assumes no liability for any extra inconvenience in connection with the collection of your parcel. Please, check that the packaging has not been broken. If this is not the case, please inspect the content in the presence of the postman/delivery man. In case of defective products a complaint shall be submitted to the carrier/postal service, and La Flamme Rouge ApS will replace any defective products as soon as possible. Further, you must check that the parcel contains the goods ordered. If this is not the case, you must inform laflammerouge.dk of any defects and/or missing products via e-mail immediately – and no later than 8 days from receipt of the products. You will not receive compensation for erroneous deliveries if the products have been used.

Freight Costs and Postage

Freight costs including postage depend on the volume and weight of your order:

– Orders at DKK 1,000 min. including VAT are delivered carriage paid in Denmark.

Invoice

Your invoice will be forwarded with your order.

Returns / Cooling-Off Period

It is our hope that our customers will be satisfied with the products purchased from www.laflammerouge.dk

If, for some reason, you are not satisfied with the product(s) ordered from us, you are entitled to return them no later than 14 days after receipt, and you will receive a full refund of the purchase price. If you decide to return a product, and the reason for the return is not an error committed by La Flamme Rouge, return postage shall be paid by you. If you return a product in connection with a defect or another complaint, the return of the product to laflammerouge.dk shall be at your cost. However, forwarding of the repaired or new product to you shall be at the cost of laflammerouge.dk.

Products subject to complaints which are not sent carriage paid to laflammerouge.dk will be rejected.

Used products subject to complaint must be cleaned and clothes must be recently washed before they are returned to laflammerouge.dk. Products which have not been cleaned or washed will be rejected.

Products may be returned to laflammerouge.dk without further proof. You simply enclose a copy of the original invoice to enable us to identify your order. Further, you may note the original order number on the parcel. The sooner we are able to identify your return parcel, the quicker we can reverse the order. Further, please state your bank account number (don’t forget the sort code).

Return Conditions

The product shall be intact and in unused condition, and all original packaging shall be enclosed. We do not reimburse you for used or damaged goods.

Limit of Cooling-Off Period

Normally 14 days after receipt of the goods. At Christmas time, the cooling-off period is extended. All goods purchased from 1st to 31st December may be returned up to 15 January of the following year.

Return Guidelines

Please send the goods to the address stated below:

La Flamme Rouge ApS
Nørregade 10
4690 Haslev
Denmark

Please, keep your postal receipt or Track-and-Trace number as proof of dispatch.

Freight Costs of Returns

The costs of returning the goods shall be paid by you unless the goods are returned as a result of an error on the committed by La Flamme Rouge.

Refund

The amount paid for your goods shall be repaid, but the original freight costs shall not be reimbursed.
Card payments: The amount shall be credited to the card used for the purchase.

Bank transfers: The amount shall be transferred back into your bank account.

Errors Committed by La Flamme Rouge

Reimbursement shall be carried out subject to the standard prices of the Danish postal service, Post Danmark. Please, enclose a note stating the parcel number and a brief description of the error, and send an e-mail to Laflammerouge.dk stating your freight costs and a bank account number for the transfer of your expenses. Parcels sent to La Flamme Rouge cash on delivery will be rejected. Please, send an e-mail to our customer services department in order to arrange an agreement for the return of the product. Keep your postal receipt or Track & Trace number as proof of your return of the product.

Credit Period, Card Payments

As soon as La Flamme Rouge ApS receives your return product, we shall repay the amount to your bank or card issuing company, who will credit the amount to your account. Please note that in connection with crediting via credit cards it may take a few weeks before the amount is credited to your account.

Colours and Sizes

We shall not be liable for minor deviances from the colours or sizes stated on our websites. Such deviances shall not be considered errors committed by laflammerouge.dk and shall not entitle the customer to repayment of neither original freight costs or return freight.

Product Specifications

La Flamme Rouge.dk does not guarantee that our measurements and weights are identical to your measurements and shall not be liable in this respect. The weights and measurements, etc. stated in the web shop are defined by the product manufacturers. If a product is not in accordance with your expectations in this respect, you may return it in accordance with the terms of the general 14 day cooling-off period.

Transaction Security

Ordering from www.laflammerouge.dk is safe. The servers of La Flamme Rouge ApS apply advanced encryption technology, the so-called SSL (Secure Sockets Layer). Det betyder, at det kun er La Flamme Rouge´s computere, der kan aflæse informationerne på dit betalingskort. This means that only La Flamme Rouge´s computers can read the data on your credit/debit card. When our security servers receive the data from your card, they are transmitted directly to the bank in an encrypted form, and they will never be stored or kept by La Flamme Rouge ApS.

Credit/debit card payments shall be carried out in accordance with the applicable laws and regulations governing online payments in Denmark.

When your online payment has been processed, you will receive an order confirmation e-mail. We recommend that you keep it. In case of abuse of your card by a third party you shall not be liable for the abuse unless you have violated the rules governing the use of credit/debit cards.

La Flamme Rouge ApS